Tuesday, January 26, 2010

Tazkirah

1. Setiap manusia mempunyai peluang untuk menjadi baik atau sebaliknya.
2. Semua manusia di dunia ini mempunyai kepercayaan adanya kehidupan selepas mati.
3. Akidah umat islam mempercayai adanya hari Kiamat dan Hari Pembalasan serta kepercayaan dan keimanan terhadap balasan dosa dan pahala.
4. Nikmat yang ALLAH kurniakan adalah amanah untuk kita pastikan ianya dilandasi tuntutan syara' dan semata-mata kerana ALLAH.

No comments:

Post a Comment

Tuesday, January 26, 2010

Tazkirah

1. Setiap manusia mempunyai peluang untuk menjadi baik atau sebaliknya.
2. Semua manusia di dunia ini mempunyai kepercayaan adanya kehidupan selepas mati.
3. Akidah umat islam mempercayai adanya hari Kiamat dan Hari Pembalasan serta kepercayaan dan keimanan terhadap balasan dosa dan pahala.
4. Nikmat yang ALLAH kurniakan adalah amanah untuk kita pastikan ianya dilandasi tuntutan syara' dan semata-mata kerana ALLAH.

No comments:

Post a Comment

Tuesday, January 26, 2010

Tazkirah

1. Setiap manusia mempunyai peluang untuk menjadi baik atau sebaliknya.
2. Semua manusia di dunia ini mempunyai kepercayaan adanya kehidupan selepas mati.
3. Akidah umat islam mempercayai adanya hari Kiamat dan Hari Pembalasan serta kepercayaan dan keimanan terhadap balasan dosa dan pahala.
4. Nikmat yang ALLAH kurniakan adalah amanah untuk kita pastikan ianya dilandasi tuntutan syara' dan semata-mata kerana ALLAH.

No comments:

Post a Comment